ALGEMENE VOORWAARDEN


ALGEMENE VOORWAARDEN KRIEN SKINCARE

(Laatst bijgewerkt op 26 juni 2021)

 

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Krien Skincare. Op de gehele website verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Krien Skincare. Krien Skincare biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw aanvaarding van alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier vermeld staan.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, gaat u onze "Service" aan en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaars en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u geen toegang krijgen tot de website of gebruik maken van enige diensten. Indien deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Algemene Voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt aanvaarding in van die wijzigingen.

 

ONLINE WINKEL VOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Service geen wetten overtreden die in uw rechtsgebied gelden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard overbrengen. Een inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service aan wie dan ook te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (geen creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken met zich meebrengt; en (b) wijzigingen met zich meebrengt om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

 

JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk indien informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd op of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is voor uw eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

 

WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Dienst (of een deel of de inhoud ervan) te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

 

PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen geretourneerd of geruild worden volgens ons Retourbeleid.

Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel te zien zijn zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van de kleuren op uw computermonitor nauwkeurig zal zijn.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

 

NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in uw account- en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcard-/debetkaartnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

 

OPTIONELE TOOLEN

Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of zeggenschap hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "as is" en "as available" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige bekrachtiging. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de relevante derde partij provider(s).

Wij kunnen ook, in de toekomst, nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (met inbegrip van, de release van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

 

LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid dragen voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of andere transacties die in verband met websites van derden worden gemaakt. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

 

OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor wedstrijden) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat wij op elk moment, zonder beperking, opmerkingen die u ons stuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om commentaren vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor commentaren; of (3) om te reageren op commentaren.

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of op deze Algemene Voorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een verwante website zouden kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van uw commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de juistheid daarvan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

 

GEGEVENSBESCHERMING EN PRIVACY

Door Krien Skincare te gebruiken stemt u in met het verzamelen, overdragen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door Krien Skincare op servers in Nederland, zoals nader beschreven in onze Privacyverklaring. U en Krien Skincare verwerken persoonsgegevens die zij ontvangen onder en/of in verband met deze gebruikersovereenkomst elk als een afzonderlijke en onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke. In geen geval zullen Krien Skincare en u persoonsgegevens onder en/of in verband met deze Gebruikersovereenkomst verwerken als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken of in een verhouding van verwerkingsverantwoordelijke tot verwerker. Als dergelijke afzonderlijke en onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken bent u individueel en afzonderlijk verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen die voor u als verwerkingsverantwoordelijke gelden op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

U zult voldoen aan uw verplichtingen op grond van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Verordening (EU) 2016/679 (EU Algemene Verordening Gegevensbescherming "GDPR") en de aanvullende EU- en lokale gegevensbeschermingswetgeving. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de verplichting om passende waarborgen te bieden voor de doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie. U zult de van Krien Skincare ontvangen persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor het doel of de doelen waarvoor u de persoonsgegevens hebt ontvangen krachtens en/of in verband met deze gebruikersovereenkomst. U dient de persoonsgegevens die u op grond van deze gebruikersovereenkomst hebt ontvangen onmiddellijk te wissen nadat aan de desbetreffende doelstelling(en) is voldaan. Verdere verwerking van de persoonsgegevens is niet toegestaan, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is (bijv. indien een bewaarplicht geldt).

Het niet naleven van voornoemde verplichtingen kan leiden tot disciplinaire maatregelen tot en met het opschorten van het account.

 

 

FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).

Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, zonder beperking, prijsinformatie, behalve indien vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website gewijzigd of bijgewerkt is.

 

VERBODEN GEBRUIK

In addition to other prohibitions as set forth in the Terms and Conditions, you are prohibited from using the site or its content: (a) for any unlawful purpose; (b) to solicit others to perform or participate in any unlawful acts; (c) to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws, or local ordinances; (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; (e) to harass, abuse, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin, or disability; (f) to submit false or misleading information; (g) to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the Service or of any related website, other websites, or the Internet; (h) to collect or track the personal information of others; (i) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) for any obscene or immoral purpose; or (k) to interfere with or circumvent the security features of the Service or any related website, other websites, or the Internet. We reserve the right to terminate your use of the Service or any related website for violating any of the prohibited uses.Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) te pesten, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te kleineren, te intimideren, of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enige wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of van enige verwante website, andere websites of het Internet zal of kan worden gebruikt; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren (i) voor spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de veiligheidsvoorzieningen van de Service of een verwante website, andere websites of het Internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens het schenden van één van de verboden gebruiken.

 

AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u daarvan in kennis te stellen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de service geheel voor uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die via de service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals deze is" en "zoals deze beschikbaar is" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal Krien Skincare, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of producten die met behulp van de service zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die via de service is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld, zelfs indien u op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of jurisdicties onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane mate.

 

SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord Krien Skincare en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

 

ONTBINDELIJKHEID

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden, waarbij een dergelijke bepaling geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.

 

BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die voor de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze worden beëindigd door u of door ons. U kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien u naar ons eigen oordeel nalaat, of wij vermoeden dat u nalaat, een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden na te leven, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel ervan) ontzegd worden.

 

PRIVACYBELEID VOOR KINDEREN (COPPA)

Krien Skincare respecteert de privacy van kinderen en we verplichten ons tot naleving van de Children's Online Privacy Protection Act (COPPA). Dit privacybeleid voor kinderen beschrijft onze praktijken met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Deze site verzamelt, gebruikt en onthult niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar zonder voorafgaande toestemming van de ouders, en we leveren ook geen diensten van Krien Skincare aan kinderen jonger dan 13 jaar, behalve zoals toegestaan door COPPA. We kunnen echter wel onze service verlenen aan kinderen jonger dan 13 jaar, maar onder toezicht van een ouderlijke voogd.

 

CALIFORNIA PRIVACY RECHTEN CCPA

Onder California Civil Code Section 1798.83 hebben inwoners van Californië onder bepaalde omstandigheden het recht om eenmaal per kalenderjaar informatie te ontvangen over derden met wie we informatie over u of uw familie hebben gedeeld voor marketingdoeleinden van die derden in het voorgaande kalenderjaar, een beschrijving van de categorieën van gedeelde persoonlijke informatie en een beschrijving van de aard van het bedrijf met wie deze informatie is gedeeld.

Om een dergelijk verzoek in te dienen, kunt u bellen of een e-mail sturen. Vermeld de zin "California Privacy Request" in de onderwerpregel van elk e-mailverzoek. Vermeld ook de domeinnaam van de website waar u om vraagt en vermeld uw naam, e-mailadres en postadres in elk verzoek.

Wij zullen u binnen een redelijke termijn na uw verzoek antwoorden.

 

ARBITRAGE VAN GESCHILLEN

Met uitzondering van geschillen over geringe vorderingen waarbij u of Krien Skincare een individuele vordering instelt bij de rechtbank voor geringe vorderingen in het district van uw factuuradres of geschillen waarbij u of Krien Skincare een voorlopige voorziening of een andere billijke voorziening vordert voor het vermeende onrechtmatige gebruik van intellectueel eigendom, zien u en Krien Skincare af van uw recht op een juryrechtspraak en van het recht om geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of onze Services voor de rechter te beslechten. In plaats daarvan gaat u ermee akkoord om voor elk geschil of elke claim die u tegen Krien Skincare heeft of die op enigerlei wijze verband houdt met de Services, eerst contact op te nemen met Krien Skincare en te proberen de claim informeel op te lossen door een schriftelijke kennisgeving van uw claim ("Kennisgeving") naar Krien Skincare te sturen via www.krienskincare.com of per e-mail info@krienskincare.com. De kennisgeving moet

 

 1. Uw naam, woonadres, emailadres en telefoonnummer bevatten;
 2. de aard en de grondslag van de claim beschrijven; en
 3. De specifiek gevraagde genoegdoening uiteenzetten.

 

Onze kennisgeving aan u zal in vorm vergelijkbaar zijn met de hierboven beschreven kennisgeving. Als u en Krien Skincare niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van deze kennisgeving tot overeenstemming kunnen komen om de claim op te lossen, dan kunnen beide partijen het geschil voorleggen aan bindende arbitrage, beheerd door Judicial Arbitration and Mediation Services (JAMS), of, onder de beperkte omstandigheden die hierboven zijn uiteengezet, aan de rechtbank. Alle aan JAMS voorgelegde geschillen zullen worden beslecht door middel van vertrouwelijke, bindende arbitrage voor één arbiter. In overeenstemming met de JAMS Gestroomlijnde Arbitrage Regels en Procedures ("JAMS Regels"). De meest recente versie van de JAMS-regels is beschikbaar op de JAMS-blogsite en wordt hierbij door verwijzing opgenomen. U erkent of stemt ermee in dat u de JAMS-regels hebt gelezen en begrepen of u ziet af van uw mogelijkheid om de JAMS-regels te lezen en ziet af van elke bewering dat de JAMS-regels oneerlijk zijn of om welke reden dan ook niet van toepassing zouden mogen zijn.

U en Krien Skincare komen overeen dat deze Voorwaarden van invloed zijn op de handel tussen staten en dat de afdwingbaarheid van deze Sectie materieel en procedureel zal worden beheerst door de Nederlandse wetgeving, voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Zoals beperkt door de Nederlandse wetgeving, deze Voorwaarden en de JAMS-regels, zal de arbiter de exclusieve bevoegdheid hebben om alle procedurele en inhoudelijke beslissingen te nemen met betrekking tot een geschil en om alle rechtsmiddelen toe te kennen die anders beschikbaar zouden zijn in de rechtbank, met inbegrip van de bevoegdheid om de kwestie van de arbitraliteit te bepalen. De arbiter mag alleen een individuele arbitrage voeren en mag de claims van meer dan één individu niet samenvoegen, geen leiding geven aan een soort collectieve of representatieve procedure of leiding geven aan een procedure waarbij meer dan één individu betrokken is.

De arbiter, Krien Skincare en u zullen de vertrouwelijkheid van alle arbitrageprocedures, vonnissen en uitspraken handhaven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle informatie die is verzameld, voorbereid en gepresenteerd ten behoeve van de arbitrage of in verband met het (de) daarin opgenomen geschil(len). De arbiter heeft de bevoegdheid om passende beslissingen te nemen om de vertrouwelijkheid te waarborgen, tenzij de wet voorziet in het tegendeel. De geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover openbaarmaking noodzakelijk is om de arbitragehoorzitting over de grond van de zaak voor te bereiden of uit te voeren, in verband met een verzoek van een rechtbank om een voorlopige voorziening of in verband met een gerechtelijke betwisting van een arbitraal vonnis of de tenuitvoerlegging daarvan, of voor zover openbaarmaking anderszins door de wet of een gerechtelijke beslissing vereist is.

Elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of onze Services dient binnen één jaar nadat de claim is ontstaan te worden ingediend; anders wordt de claim permanent uitgesloten, wat betekent dat u en Krien Skincare niet het recht hebben om de claim te claimen.

U hebt het recht om binnen 30 dagen na de datum waarop u de voorwaarden van deze overeenkomst voor het eerst hebt aanvaard, af te zien van bindende arbitrage door een e-mail te sturen naar www.krienskincare.com of info@krienskincare.com. Om effectief te zijn, moet de opt-out kennisgeving uw volledige naam en adres bevatten en duidelijk aangeven dat u zich wilt afmelden voor bindende arbitrage. Door af te zien van bindende arbitrage, stemt u ermee in om geschillen op te lossen in overeenstemming met deze overeenkomst.

Indien enig deel van deze sectie om welke reden dan ook onafdwingbaar of onwettig wordt bevonden, (a) zal de onafdwingbare of onwettige bepaling uit deze voorwaarden worden verwijderd; (b) zal de verwijdering van de onafdwingbare of onwettige bepaling geen enkele invloed hebben op de rest van deze voorwaarden of op de mogelijkheid van de partijen om arbitrage af te dwingen voor eventuele resterende claims op individuele basis in overeenstemming met deze voorwaarden; en (c) voor zover vorderingen daarom op collectieve, collectieve, geconsolideerde of representatieve basis moeten worden behandeld, moeten dergelijke vorderingen worden behandeld in een civiele rechtbank met competente jurisdictie en niet in arbitrage, en de partijen komen overeen dat de behandeling van deze vorderingen zal worden opgeschort in afwachting van de uitkomst van de arbitrage van individuele vorderingen. Verder, als enig deel van deze voorwaarden wordt geacht een individuele vordering te verbieden die een openbare voorziening in rechte nastreeft, zal die bepaling geen effect hebben voor zover een dergelijke voorziening mag worden gezocht buiten arbitrage, en zal de rest van deze voorwaarden afdwingbaar zijn.

 

ONZE GDPR-VERPLICHTINGEN

Wij verplichten ons tot:

 • Verwerk de persoonsgegevens binnen de in deze voorwaarden gespecificeerde diensten alleen op gedocumenteerde instructies van u, tenzij de verwerking vereist is door toepasselijke wetgeving waaraan wij onderworpen zijn, in welk geval wij u, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, op de hoogte zullen stellen van die wettelijke vereiste voordat de betreffende verwerking van die persoonsgegevens plaatsvindt;
 • U te informeren indien wij van mening zijn dat een instructie in strijd is met de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Wij hebben dan het recht om de uitvoering van de betreffende instructies op te schorten;
 • Ervoor te zorgen dat personen die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken, zich tot geheimhouding hebben verplicht of onder een passende wettelijke geheimhoudingsplicht vallen;
 • u, rekening houdend met de aard van de verwerking, door passende technische en organisatorische maatregelen bij te staan, voor zover dit mogelijk is, bij het voldoen aan uw verplichting om te reageren op verzoeken tot uitoefening van de rechten van de betrokkene;
 • U bij te staan bij de naleving van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 van de GDPR, rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie die ons ter beschikking staat;
 • Naar uw keuze, alle persoonsgegevens wissen of aan u retourneren na beëindiging van de dienstverlening met betrekking tot de verwerking, en bestaande kopieën wissen, tenzij de toepasselijke wetgeving opslag van de persoonsgegevens vereist;
 • Informatie aan u ter beschikking stellen die nodig is om aan te tonen dat wij onze verplichtingen uit deze Voorwaarden nakomen.

 

GEHELE OVEREENKOMST

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze Algemene Voorwaarden en enig beleid of operationele regels geplaatst door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst vormt de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelt uw gebruik van de Dienst, vervangt alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de Algemene Voorwaarden).

Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opstellende partij.

 

TOEPASSELIJK RECHT

These Terms and Conditions and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of The Netherlands.Deze Algemene Voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

 

WIJZIGINGEN IN VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen aan deze Voorwaarden houdt aanvaarding in van die wijzigingen.

 

BEËINDIGING

Krien Skincare behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, uw licentie om de Services te gebruiken te beëindigen, en uw toekomstige toegang tot en gebruik van de Services te blokkeren of te verhinderen.

 

LICENTIE AUTEURSRECHT

Copyright (c) 2021(s) van eerste publicatie Krien Skincare. Behoudens de uitdrukkelijke bepalingen van deze voorwaarden en bepalingen:

 1. Wij, samen met onze licentiegevers, bezitten en controleren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website van Krien Skincare en het materiaal op onze website; en
 2. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website van Krien Skincare en het materiaal op onze website zijn voorbehouden.

 

CONTACT OPNEMEN

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op via E-mail: www.krienskincare.com of info@krienskincare.com.

Nederlands
Nederlands